ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 220 ปอนด์

จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 220 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 09.00น. ถึง 16.00น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมญาณวิเศษ ชั้น 5 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (หลังใหม่) โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (หลังใหม่) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2556 โทร 045-617626 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556
ตำแหน่ง  


สำเนาถูกต้อง
( นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล )
นายแพทย์เชี่ยวชาญ


ผู้ประกาศ
 ตำแหน่ง
( นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล )
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

ส่วนราชการ : จังหวัดศรีสะเกษ ส่งเมื่อ 2-Apr-56

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ