Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4613  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04593
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
45
 04592
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 04591
    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
18
 04590
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
12
 04589
    สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 04588
    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลกระหวัน หมู่ที่ 9
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
28
 04587
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
23
 04586
    สอบราคาจ้างโครงการปรับระดับ - เปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.0.80 เมตร
   โดย :เทศบาลตำบลปรางค์กู่
27
 04585
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
10
 04584
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 04583
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัว โรงพัสดุ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
28
 04582
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บเลือด (bloood bank refrigerator)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 04581
    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังเต่า2 เลน ) จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลสำโรงพลัน
30
 04580
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงครัวโรงพัสดุ , ตามแบบเลขที่ 5320-/2536...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
30
 04579
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัว โรงพัสดุ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
26
 04578
    ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ(Ventilator) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 04577
    สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 04576
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ พร้อมครุภั...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
38
 04575
    การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
10
 04574
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6
   โดย :เทศบาลตำบลส้มป่อย
51

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ