Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   2985  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06986
    สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณโดยรอบศาล และ...
   โดย :ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
35
 06985
    สอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดบ้านหนองบัว ม.6
   โดย :เทศบาลตำบลโนนสูง
64
 06984
    สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานซ่อมแซมและปรับปรุงท่อส่งน้ำ เ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
57
 06983
    จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
74
 06982
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเสาธงพร้อมปรับปรุ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
50
 06981
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลขุนหาญ
61
 06980
    สอบราคาจ้างตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุ...
   โดย :อำเภอห้วยทับทัน
22
 06979
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
15
 06978
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ชนิด 6 ล้อ) จำนวน...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย
14
 06977
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
14
 06976
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์
   โดย :เทศบาลตำบลกันทรารมย์
46
 06975
    สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม ทาสีอาคารที่ทำการ รั้วมาตรฐานเหล...
   โดย :บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
38
 06974
    สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
15
 06973
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 06972
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 - ม.1
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
44
 06971
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม จำนวน 6 ห้อง พร้อมห้องน้ำ-ส้วม ผู้พิการ
   โดย :เทศบาลตำบลปรางค์กู่
30
 06970
    ประมูลจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนสินประดิษฐ์
   โดย :เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
25
 06969
    สอบราคา จำนวน 5 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลไพรบึง
41
 06968
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองห้าง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
88
 06967
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
68

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ