Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4803  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04783
    ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.9
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
17
 04782
    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5-ม.9 อ.กันทรารมย์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
18
 04781
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบมีเงื่อนไข
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
16
 04780
    ประมูลจ้างก่อสร้าง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
37
 04779
    ขายทอดตลาดรถยนต์ ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
41
 04778
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 ชุด
   โดย :วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
12
 04777
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ม.3
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
24
 04776
    ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
38
 04775
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 04774
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 04773
    สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอก...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
16
 04772
    ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลกันทรอม
18
 04771
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5-โรงเรียนบ้านโนน ต.ศรีตระกูล
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
21
 04770
    ประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
32
 04769
    ประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่
61
 04768
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 04767
   
   โดย :
3
 04766
    สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องจ่ายยา
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 04765
    สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด ร่วมกับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 04764
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ