Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5055  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05035
    ประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :กรมทางหลวง
26
 05034
    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เมือง , โครงการซ่อมสร้างถนนลา...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
16
 05033
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ บริเวณบ้านโน...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
14
 05032
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งก่...
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
13
 05031
    สอบราคาจ้างเพื่อทำการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมลานกีฬา คสล.
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
24
 05030
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 05029
    สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
7
 05028
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ช...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 05027
    จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
   โดย :วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
13
 05026
    สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอกันทรลักษ์ ถนน คสล. และลานจอดรถ ปี 2558
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 05025
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ช้างเผือก-จังกระดาน ม.15
   โดย :เทศบาลตำบลไพรบึง
38
 05024
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อจัดการข...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
17
 05023
    ประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลสวนกล้วย
31
 05022
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งก่...
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
22
 05021
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบำรุงทางลาดยาง จากผิวจราจรลาดยางแยกทางหลวงหมายเลข 220 ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
24
 05020
    สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จังหวัดพระวิห...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 05019
    สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปี 2558
   โดย :โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
13
 05018
    สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 05017
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้โชว์ไม้สัก โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีว...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 05016
    สอบราคาจ้างปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีส...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
15

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ