Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6179  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06159
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
3
 06158
    สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางชุมน้อย
   โดย :เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
2
 06157
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางอายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ สารน้ำ และอ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 06156
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กท...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 06155
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทาง...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 06154
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่และหลังเก่า) รวมทั...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 06153
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงอัดของคอนกรีต 1500 KN จำนวน 1 เครื่อง
   โดย :วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2
 06152
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
3
 06151
    ประกวดราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับโรงเรียนในสังกัด จ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
1
 06150
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
5
 06149
    สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด อบต. 3 ศู...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
2
 06148
    ประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางและปูพื้นผิวถนน จำนวน 1 คัน
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2
 06147
    สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ม.1
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
5
 06146
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
2
 06145
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
5
 06144
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 (ครั้งที่ 2)
   โดย :เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
33
 06143
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลวังหิน
41
 06142
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลวังหิน
42
 06141
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.18
   โดย :เทศบาลตำบลไพรบึง
26
 06140
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
10

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ