Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4071  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04051
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ้างปรับปร...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
43
 04050
    การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
   โดย :กรมสรรพสามิต
66
 04049
    สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
18
 04048
    ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
18
 04047
    สอบราคาจ้าง อบต.โพนค้อ จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
51
 04046
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา
19
 04045
    สอบราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติมและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักข้าราชการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
48
 04044
    ประกวดราคาซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ...
   โดย :ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
18
 04043
    ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
   โดย :เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
10
 04042
    โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์
28
 04041
    สอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ IP PABX
   โดย :ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
 04040
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
16
 04039
    สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
15
 04038
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทา...
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
24
 04037
    สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน สน.ศท.3/12 (พื้นชั้นล่าง)
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
46
 04036
    สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อจัดตั้งเป็นศุนย์บริการแบบเบ...
   โดย :ประกาศ ประกาศอำเภอกันทรลักษ์
39
 04035
    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุด...
   โดย :ประกาศโรงเรียนบ้านกระเบา
29
 04034
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล. กันดิน
   โดย :เทศบาลตำบลปรางค์กู่
42
 04033
    สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อจัดตั้งเป็นศุนย์บริการแบบเบ...
   โดย :ประกาศอำเภอกันทรลักษ์
24
 04032
    สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ