Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6282  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06262
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยา Tear deficiency และ Anti-infective eye prepar...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 06261
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
20
 06260
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 06259
    สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบสูญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 280 ลิ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 06258
    สอบราคาซื้อชุดปี่พาทย์มอญ ต.โพธิ์ จำนวน 2 ชุด
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
 06257
    สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
   โดย :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
7
 06256
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 ชุด คือ ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา
   โดย :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
7
 06255
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ
   โดย :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
7
 06254
    สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข...
   โดย :เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
12
 06253
    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย
42
 06252
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 06251
    สอบราคา จำนวน 7 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง
47
 06250
    สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
42
 06249
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
42
 06248
    ประมูลจ้างงานจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย
   โดย :เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
12
 06247
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
26
 06246
    ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
35
 06245
    สอบราคาเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง(อินเตอร์เน็ต)
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
 06244
    ประกวดราคาซื้อและติดตั้งชิ้นส่วน คสล. อัดแรงหล่อสำเร็จ สำหรับระบบพื้นประกอบ
   โดย :กรมชลประทาน
16
 06243
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ