Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6800  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06787
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. ๒ ชั้น แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลั...
   โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
66
 06786
    สอบราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระบบ LED Ful...
   โดย : จังหวัดศรีสะเกษ
49
 06785
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟ้า Tournquet...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 06784
    ประกวดราคาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ยี่ห้อ Shimadzu รุ่...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 06783
    สอบราคาซื้อวัสดุอาหาร
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 06782
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสร้างบาก (สามแยกศาลา...
   โดย :เทศบาลตำบลวังหิน
59
 06781
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กไม่เกิน ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒...
   โดย :เทศบาลตำบลกันทรอม
61
 06780
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 06779
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหมู่บ้านนันทพงษ์ ระยะที่ ๔ (ชุมชนหนองตะมะ) ...
   โดย : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
33
 06778
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสวนสมเด็จ ๑๐ (ส่วนที่เหล...
   โดย : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
32
 06777
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอุบล (ช่วงตรงข้ามนิกรมอเตอร์-ห้ว...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
26
 06776
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชุมชนศรีนครลำดวน) ด้ว...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
29
 06775
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยศรีธัญรัตน์ (ชุมชนวัดหล...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
18
 06774
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยอุดมสุข (ราษฎร์ประชา ๑) (ชุมชนโน...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
24
 06773
    สอบราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำสนามกีฬากลาง บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล...
   โดย :เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
34
 06772
    ประกวดราคาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ตรวจพิเศษทางรังสี ยี่ห้อ T...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 06771
    ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว พร้อมสา...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 06770
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดโคมคู่ แอลอีดีพร้อมกล้องถ่ายภาพ จำนวน...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 06769
    ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
27
 06768
    ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Double Surface Treatment...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
18

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ