Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4055  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04035
    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุด...
   โดย :ประกาศโรงเรียนบ้านกระเบา
27
 04034
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล. กันดิน
   โดย :เทศบาลตำบลปรางค์กู่
36
 04033
    สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อจัดตั้งเป็นศุนย์บริการแบบเบ...
   โดย :ประกาศอำเภอกันทรลักษ์
20
 04032
    สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 04031
    สอบราคาซื้อวัสดุลวดหนามหีบเพลงเสริมความมั่นคงบริเวณสันกำแพงสูงและแนวรั้วภายในเรื...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
23
 04030
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 04029
    สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
   โดย :ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
22
 04028
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
17
 04027
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง
60
 04026
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
44
 04025
    แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลคำเน...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
32
 04024
    สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
46
 04023
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 6 (มิ่งเมือง)
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
25
 04022
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (โนนสำนักมิตรภาพที่ 121 )
   โดย :ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
22
 04021
    สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตตำบลสระกำแพงใหญ่ จำนวน 16 ชุด
   โดย :ประกาศเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่
28
 04020
    สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จำนวน 1 หลัง ณ สำนัก...
   โดย :ประกาศอำเภอไพรบึง
34
 04019
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
42
 04018
    สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จำนวน 22 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
98
 04017
    สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง
51
 04016
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเ...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
12

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ