Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6039  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06019
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดนาห่อม ม.3
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
26
 06018
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
8
 06017
    ประกวดราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่ด้านหลังสำนักงาน
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองคง
19
 06016
    (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่ม...
   โดย :โรงพยาบาลศรีสะเกษ
4
 06015
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนว...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
10
 06014
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
36
 06013
    (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่ม...
   โดย :โรงพยาบาลศรีสะเกษ
7
 06012
    (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่ม...
   โดย :โรงพยาบาลศรีสะเกษ
4
 06011
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
48
 06010
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสน ม.1
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
52
 06009
    ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลพราน อ.ขุนหาญ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
30
 06008
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
19
 06007
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
42
 06006
    ประกวดราคาจำนวน 5 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
37
 06005
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
26
 06004
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
34
 06003
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเสาธง ม.16
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
23
 06002
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
39
 06001
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน
27
 06000
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน จำนวน 1 รายการ
   โดย :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
37

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ