Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4499  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04479
    สอบราคาจ้างงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ศก.3013
   โดย :สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ
18
 04478
    สอบราคาซื้อปั๊มแช่บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 เครื่อง
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
6
 04477
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
17
 04476
    ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ...
   โดย :บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
28
 04475
    สอบราคา จำนวน 7 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์
31
 04474
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
19
 04473
    สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
48
 04472
    สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ด้านทิศตะวันออก
   โดย :ประกาศโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
22
 04471
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิ...
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
17
 04470
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศุนย...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
11
 04469
    ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก ตามแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
26
 04468
    ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ
8
 04467
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจอม หมู่ที่ 4,5,6, ตำบลบึงบอน อำเ...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
19
 04466
    ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 25...
   โดย :สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่
7
 04465
    ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
31
 04464
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
   โดย :สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน
7
 04463
    สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอารางใหม่พัฒนา หมู่ 20
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
23
 04462
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเทศบาลผือใหญ่ จำนวน 5 รายการ
   โดย :เทศบาลตำบลผือใหญ่
32
 04461
    ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
56
 04460
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
   โดย :โรงพยาบาลศิลาลาด
45

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ