Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4769  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04749
    สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
11
 04748
    ประกวดราคา จำนวน 8 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
8
 04747
    ประกวดราคา จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
4
 04746
    ประมูลจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ
7
 04745
    ประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
5
 04744
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 - ม.16
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
36
 04743
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อ.กันทรลักษ์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก
28
 04742
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
29
 04741
    สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
12
 04740
    ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลโคกจาน
29
 04739
    ประกวดราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
25
 04738
    สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงระวี
   โดย :เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
3
 04737
    สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ ม.2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
9
 04736
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7 - ม.9
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ
21
 04735
    สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
20
 04734
    ประกวดราคา จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
15
 04733
    สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ม.15
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
20
 04732
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองตาจันทร์ - ทางหลวงชนบท 3034 บ้านโนนศรีทอง...
   โดย :เทศบาลตำบลสิ
18
 04731
    สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมกระเช้า (ดีเซล)
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
7
 04730
    สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
16

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ