Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   3036  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 07037
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหมู่ที่ 7 บ้านดอนขะยอม ตามแบบมา...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
17
 07036
    สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซ...
   โดย :ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
3
 07035
    สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางแบบ Asphalt concrete สายบ้านหว้านคำหมู่ 2 ...
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
21
 07034
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลศิลาลาด
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
19
 07033
    สอบราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาและสนามเทนนิสตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 งา...
   โดย :ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
29
 07032
    สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1ครอบครัว)
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
22
 07031
    ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2 (ศูนย์การค้า) พื้นที่26.09 ตารางวา ครั้...
   โดย :ปรกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
12
 07030
    ผลการสอบราคาจ้าง
   โดย :ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่
25
 07029
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลแข้
28
 07028
    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 07027
    สอบราคาซื้อระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการเรียนรู้ จำนวน 1 ระบบ
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
 07026
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 07025
    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) งานจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย
   โดย :ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
19
 07024
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
6
 07023
    สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลองการสอนครุศาสตร์ กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบ...
   โดย :ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
16
 07022
    สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 78 รายการ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
7
 07021
    ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
6
 07020
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาครชุดพักข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
17
 07019
    สอบราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารส่งเสริมสุขภาพอเนกประสงค์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังห...
   โดย :ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
31
 07018
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์ประชา (ชุมชนโนน...
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
27

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ