Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5356  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05336
    สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักแผว
19
 05335
    สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 05334
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 05333
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง
   โดย :เทศบาลตำบลไพรบึง
16
 05332
    สอบราคาจ้างจำนวน2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
17
 05331
    สอบราคาจ้างงบอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี
14
 05330
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลแขม
34
 05329
    สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิด CAPE SEAL ผิว PARA SLURRY SEAL TYPE 3 ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
18
 05328
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10
   โดย :เทศบาลตำบลผือใหญ่
17
 05327
    สอบราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์และปรับพื้นที่บริเวณสนามวอลเลย์บอลชายหาด
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
19
 05326
    ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านนิคม ซอย 2 หมู่ที่ 2 เชื่อมระหว่างตำบล ด้วยวิธ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
13
 05325
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
14
 05324
    สอบราคาซื้อวัสดุผ้าห่ม
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 05323
    สอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
30
 05322
    สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
18
 05321
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์
18
 05320
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
11
 05319
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองคง
10
 05318
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล 120 ยูนิต จำนวน 1 หลัง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
18
 05317
   
   โดย :
3

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ