Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   2907  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06908
    สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
59
 06907
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
18
 06906
    ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งน้ำ ผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
35
 06905
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยประชาภักดี ชุมชนไกรภักดี จำนวน 4 โครงการ
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
39
 06904
    ประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ
   โดย :เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
62
 06903
    สอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้า
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
20
 06902
    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 06901
    สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 3 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 06900
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 06899
    ประกวดราคาซื้อ กลุ่มยา Large volume fluids and electrolytes จำนวน 2 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 06898
    ประกวดราคาซื้อ Bortezomib ๓.๕ mg powder for solution for injection, ๑๐ mL vial (...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 06897
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
40
 06896
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
42
 06895
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
38
 06894
    ประกวดราคาซื้อ Bortezomib ๓.๕ mg powder for solution for injection, ๑๐ mL vial (...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 06893
    ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 06892
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
51
 06891
    ประกวดราคาซื้อ Bortezomib ๓.๕ mg powder for solution for injection, ๑๐ mL vial (...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
11
 06890
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 - ม.7
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
49
 06889
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลขุนหาญ
45

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ