มีข้อมูลทั้งหมด  411 รายการ
  ดู 00883 ครั้ง ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ || แก้ไข ลบข้อมูล  || donwload ข้อมูล ||upload ข้อมูล (XML) || เพิ่มข้อมูลใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรอม
หมู่ 1 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ :045-818066 ,045-673016
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ :oomjai_th@hotmail.com
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ :045-665055
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-665022
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
หมู่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ :045-637207
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลสิ
หมู่ 7 ถนนขุนหาญ - กันทรลักษ์ ตำบลสิ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ :045-637171
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.optsi.th.gs/
สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง
60 หมู่ 11 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์ :045-601590
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ :busung1.ssk@localict.com
เว้บไซต์ :http://busung.ssk.localict.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด
หมู่ 5 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-913144
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-913144
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
85 หมู่ 1 ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-649619
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-649619
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.toom-sisaket.th.gs
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-615336
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
หมู่ 10 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-633433
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-633433
fax มท : -
อีเมล์ : jiyomi-tung@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://www.phonkha.th.gs/
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา
หมู่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-616230
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :086-4604619
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.phonkoaw.com
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-916045
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-916045
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
หมู่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-821042
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-821042
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-615327
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก
หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-631203
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-617116
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.nongkrog.org
องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
หมู่ 4 ตำบลจาน อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-649618
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-649618
fax มท : -
อีเมล์ : abt_jarn@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://www.geocities.com/abt_jarn
องค์การบริหารส่วนตำบลซำ
หมู่ 9 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-615904
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-615904
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-634322
โทรศัพท์ มท.:
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-81533
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-821053
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.nonghi.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
หมู่ 9 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-649627
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : 045-649627
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-635616
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-635616
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.krachang.info/
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา
หมู่ 15 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :081-9996497
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน
หมู่ 14 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-614729
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-614729
fax มท : -
อีเมล์ :khanoon1.ssk@localict.com
เว้บไซต์ :http://khanoon.ssk.localict.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลชำ
125 หมู่ 3 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-660727
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ :chum6te@thaimail.com
เว้บไซต์ :http://chum.6te.net/
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
หมู่ 11 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-650827
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-924093
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-924093
fax มท : -
อีเมล์ :admin@thoongyai.com
เว้บไซต์ :http://www.thoongyai.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
113 หมู่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-635817-8
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : chaiyan8@gmail.com
เว้บไซต์ :http://www.num-om.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
หมู่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-660716
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
หมู่ 8 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-662727
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก
หมู่ 3 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-653136
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
หมู่ 6 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-650276
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-650276
fax มท : -
อีเมล์ :pungoen@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://www.pungern.th.gs/
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-635580
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-818089
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :.045-650278
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
79 หมู่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-635744
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-635744
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.viangnuea.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก
ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-650291
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-650291
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด
หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-635067
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-635408
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.nongyalad.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย
ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-924828-9
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12

Ronnakorn Thiratanonta Web Design Copyright www.sisaket.go.th. All Rights Reserved Display 1366 px The Best Looked IE 10 Up Firefox