มีข้อมูลทั้งหมด  411 รายการ
  ดู 00879 ครั้ง ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ || แก้ไข ลบข้อมูล  || donwload ข้อมูล ||upload ข้อมูล (XML) || เพิ่มข้อมูลใหม่
ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการ (ธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ)
1042 / 9 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611095
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :.045-612659
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ
-
โทรศัพท์ :045-611706
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-611733
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ
-
โทรศัพท์ :045-611993
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-613351
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ
-
โทรศัพท์ :045-620708-9
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612874
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ
-
โทรศัพท์ :045-612294
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :.045-613602-4
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
1579 / 4 ถนนศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-620333
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-620333
fax มท : -
อีเมล์ :office@ftisk.com , mayya_bua@h
เว้บไซต์ :www.ftisk.com
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ
1561/2 ถนนศรีสุมังค์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612888 ,045-612929
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612929 ,045-613333
fax มท : -
อีเมล์ :pktourkaewssk@hotmail.com
เว้บไซต์ : -
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
131 ถนนปลัดมณฑล อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-613022
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-617311
fax มท : -
อีเมล์ :sisaketpcc@gmail.com
เว้บไซต์ :www.sisaketechamder.com
หอการค้าไทย
1492/1-3 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611711
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612111
fax มท : -
อีเมล์ :virarut@yahoo.com
เว้บไซต์ :www.sisaket.com
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
เลขที่ 6 หมู่ 9 ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612285 ,045-631153
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-631476
fax มท : -
อีเมล์ :sarn.so@chaiyo.com
เว้บไซต์ :http://www.sskco-op.com
มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์
-
โทรศัพท์ :045-612821
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
-
โทรศัพท์ :045-611856 ,045-611574 ,045-611131
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-611856
fax มท : -
อีเมล์ :pao-sisaket@hotmail.com
เว้บไซต์ :www.pao-sisaket.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ :045-620211-4
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-613804
fax มท : -
อีเมล์ :musisaket@hotmail.com
เว้บไซต์ :www.musisaket.net
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ถนนชัยสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612904
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612904
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"
772 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ :045-612257
โทรศัพท์ มท.:-
โทรสาร : -
fax มท :-
อีเมล์ :school_t2@hotmail.com
เว้บไซต์ :www.tasaban2sk.com
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)
ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612379
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง
ถนนวิจิตรนคร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612378
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-663481
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-663481
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
111 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ :045-691692
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : 045-691692
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีรัตนะ
ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์ :045-677087
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-677626
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทับทัน
306 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210
โทรศัพท์ :045-699149
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-699149
fax มท : -
อีเมล์ :huaythapthancity@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://www.huaithapthan.com
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์
หมู่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33220
โทรศัพท์ :045-689321
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-689321
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.nmt.or.th/sisaket/buengbun
สำนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
โทรศัพท์ :045-675112
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-675272
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
48/4-5 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์
ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ :045-607130
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-607147
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ :045-697381
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-697265
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ :045-687301
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-687734
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ
หมู่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ :045-637172
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-637172
fax มท : -
อีเมล์ : khunhanmunucipal@hotmail.com
เว้บไซต์ :www.muangkhun.th.gs
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเหนือ
ถนนไกรภักดี ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ :045-671022 ,045-671377
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-630633
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.huaynuamu.com
สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :045-651221
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-636356
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
ถนนมหาชนะชัย ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ :045-681215
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :.045-682774
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ
ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-821036
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลตะดอบ
ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-616373
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-616373
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลสวนกล้วย
ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-818015-6
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน
หมู่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ :045-910641 , 045-615162
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-615162
fax มท : -
อีเมล์ :obtkokjan@yahoo.com
เว้บไซต์ :http://www.kokjan.org/
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่
หมู่ 12 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ :045-691030
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-691030
fax มท : -
อีเมล์ : 6331004@thailocaladmin.go.th
เว้บไซต์ :http://www.srakampangyai.th.gs
สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ :045-674603
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
หน้าที่ 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12

Ronnakorn Thiratanonta Web Design Copyright www.sisaket.go.th. All Rights Reserved Display 1366 px The Best Looked IE 10 Up Firefox