มีข้อมูลทั้งหมด  411 รายการ
  ดู 00882 ครั้ง ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ || แก้ไข ลบข้อมูล  || donwload ข้อมูล ||upload ข้อมูล (XML) || เพิ่มข้อมูลใหม่
สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์
620 หมู่ 5 ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-661423
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-661423
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://Kantharalak.sisaket.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรราษีไศล
504 ถนนรัฐประชา ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ :045-681240
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-681240
fax มท : -
อีเมล์ : rasipolice@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://rasisalai.sisaket.police.go.th/
สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
ถนนไกรภักดี หมู่ 6 ตำบลห้วยเหนือ
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ :045-671009
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-671009
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://khukhansisaketpolice.go.th
สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย
91 หมู่ 7 ถนนเทศบาล ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ :045-691573
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-691016
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-697098
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-697098
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรไพรบึง
หมู่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180
โทรศัพท์ :045-675018
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-675118
fax มท : -
อีเมล์ :psk_pribueng@hotmail.com
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน
220 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210
โทรศัพท์ :045-699089
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-699089
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรโนนคูณ
หมู่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ :045-659003
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-659003
fax มท : -
อีเมล์ :nonkhon_police@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://www.sisaket.police.go.th/nonkhun
สถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์
60 หมู่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33220
โทรศัพท์ :045-689064
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-689064
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรศรีรัตนะ
หมู่ 13 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลศรีแก้ว
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์ :045-677018
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-677018
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง
หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :045-609041
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-609041
fax มท : -
อีเมล์ :nkpolice191@sanook.com
เว้บไซต์ :http://www.sisaket.police.go.th/namklieng
สถานีตำรวจภูธรวังหิน
180 หมู่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์ :045-606092
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-606092
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์
113 หมู่ 11 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ :045-608148
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-608063
fax มท : -
อีเมล์ :phusingpol@hotmail.com
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทร์
หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ :045-603070
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-603070
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรเบญจลักษ์
หมู่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33100
โทรศัพท์ :045-605155
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-605155
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรพยุห์
170 ถ.พยุห์-ขุนหาญ หมู่ 2 ตำบลพยุห์
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ :045-607128
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-607128
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ
170 ถ.พยุห์-ขุนหาญ หมู่ 2 ตำบลพยุห์
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ :045-607128
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-607128
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://phosisuwan.sisaket.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรศิลาลาด
133 หมู่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิ
โทรศัพท์ :045-668191
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-668191
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224
ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-661490
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-661490
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกศ 33000
โทรศัพท์ :045-612629, 045-613442
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : 045-613443
fax มท : -
อีเมล์ : sisaket_court@yahoo.com
เว้บไซต์ :http://www.judiciary.go.th/sskc
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-810667-9
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-810708
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
320 หมู่ 5 ถนนวิเศษภักดี ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-616773 , 045-614309
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612250
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.sskjc.coj.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
9 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612826
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612826
fax มท : -
อีเมล์ :sisaket@ago.go.th
เว้บไซต์ :www.sisa.ago.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์
กม.54 ถนนศรีสะเกษ- กันทรลักษ์ ตำบลกระแซง
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-810672
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-810672
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
9 ชั้น 1 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-613874 , 045-617168 ,045-613214
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-613214
fax มท : -
อีเมล์ :sisaket-ju@ago.go.th
เว้บไซต์ :www.sisa-ju@ago.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
8 หมู่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-616205-6
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-616205
fax มท : -
อีเมล์ :sisaket@ect.go.th
เว้บไซต์ :http://www.sisaket.ect.go.th
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
228 หมู่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-911202 ,045-911214 ,045-911201
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-911202
fax มท : -
อีเมล์ : peassk2552@gmail.com
เว้บไซต์ :www.peane.com/sisaket
สำนักงานประปาศรีสะเกษ
10/32 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611475
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-614277
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางศรีสะเกษ
303/21 - 22 ถนนศรีสะเกษ - ขุขันธ์
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-617828
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-617858
fax มท : -
อีเมล์ : orfsis1@rubber.co.th
เว้บไซต์ :www.rubber.co.th/sisaket
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1059/7 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-911222-3 ,045-911169, 045-911163, 045-814648, 045-643189,045-911199
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-911172 ,045-911167, 045-911157, 045-613679, 04
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.tot.co.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
173 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-643585 ,045-643070-1 ,045-661298
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-643586 ,045-611872 ,045-635743
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
หน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-613124 ,045-611525
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-613124
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
102 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611425, 045-612421
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-611425
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.thailandpost.com
ธนาคารกรุงไทยสาขาศรีสะเกษ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611558 , 045-611115
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-613204
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาย่อยถนนเทพา)
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-622871-2
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-613204
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
ธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ
1042 / 9 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-614000 ,045-643436 ,045-612659, 045-611095
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-614000, 045-612659
fax มท : -
อีเมล์ : LOAN4801@gsb.or.th
เว้บไซต์ :www.gsb.or.th
หน้าที่ 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

Ronnakorn Thiratanonta Web Design Copyright www.sisaket.go.th. All Rights Reserved Display 1366 px The Best Looked IE 10 Up Firefox