มีข้อมูลทั้งหมด  411 รายการ
  ดู 00880 ครั้ง ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ || แก้ไข ลบข้อมูล  || donwload ข้อมูล ||upload ข้อมูล (XML) || เพิ่มข้อมูลใหม่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
สี่แยกไฟแดงสะพานขาว ถนนกสิกรรม
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612689 , 045-617657
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612689
fax มท : -
อีเมล์ :sisaket@excise.go.th
เว้บไซต์ :http://sisaket.excise.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611818 ,045-612366
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-611818
fax มท : -
อีเมล์ :sisaket1@obec.go.th
เว้บไซต์ :www.sisaketedu1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ :045-692080 ,045-691608 ,045-692043 ,045-691533
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-691532
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://osea2.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ :045-671667 , 045-671259
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-671333
fax มท : -
อีเมล์ :sisaket3@windowslive.com
เว้บไซต์ :http://www.ssk3.obec.go.th/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
หมู่ 5 ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-661432, 045-663076, 045-663075 ,045-663077,045-663078,045-633211
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-661670
fax มท : -
อีเมล์ :ssk4@obec.go.th
เว้บไซต์ :www.sskedu4.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ :045-612601
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-615951
fax มท : -
อีเมล์ :Sisaket@nfe.go.th
เว้บไซต์ :http://srisaket.nfe.go.th
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-615952
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612533
fax มท : -
อีเมล์ :Janchay.tanta@hotmail.com
เว้บไซต์ : -
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-643608-9 ,045-643600-5
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :.045-643607
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.sskru.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-616447 ,045-616448, 045-617844
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :.045-616447 ,045-616448
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.sisaket.ru.ac.th
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
65 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611899
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-611879
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.skpc.ac.th
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
90 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612934
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :.045-613438
fax มท : -
อีเมล์ : scat543@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://www.sskcat.ac.th/
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
319 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612886
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.ssktc.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
358 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611991
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-613998
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.sicc.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
82 หมู่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-811050-2
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-811052
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
153 หมู่ 8 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ :045-637411
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-637411
fax มท : -
อีเมล์ :Khunhan.si@chaiyo.com
เว้บไซต์ :http://www.khicec.in.th
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-617971
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-617974
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.ckc.ac.th/index.php
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ
1477/11 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-613072
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : 045-613072
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
63 หมู่ 8 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-622447
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-616026
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.skbac.ac.th
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-617401 ,045-644232
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-617401
fax มท : -
อีเมล์ :sskspecial@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://www.school.obec.go.th/ssk327
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612611
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : 045-613088
fax มท : -
อีเมล์ : info@skw.ac.th
เว้บไซต์ :www.skw.ac.th
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-614001
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :.045-617370
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://siriket.school.in.th
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612868
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-620642
fax มท : -
อีเมล์ : streesisiket@gmail.com
เว้บไซต์ :www.ssk.ac.th ,
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
170 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612433
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-616212
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://kraipakdee.school.in.th/
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-615940
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-615942
fax มท : -
อีเมล์ : rpg29ssk@hotmail.com
เว้บไซต์ :http://rpg29.school.in.th
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
998/37 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ :045-612371, 045-643655, 045-611529, 045-643654
โทรศัพท์ มท.:045-643140 ,045-643655, 045-611529
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : anubansisaket@obe.go.th
เว้บไซต์ : -
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612730
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : 045-612377
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
โรงเรียนมิ่งเมือง
ถนนวิจิตรนคร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612378
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.mingmuang.school.in.th
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-620156
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-643546
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.wlwssk.com
โรงเรียนมารีวิทยา
ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611720
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-616101
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
0428 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-611485
โทรศัพท์ มท.:045-612648
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : sk_ops@moc.go.th
เว้บไซต์ :http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/module.aspx?pv=33
สำนักงาน คปภ.จ.ศรีสะเกษ)
0428 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-622558
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612404
fax มท : -
อีเมล์ : koonnasakb@oic.or.th
เว้บไซต์ :http://www.netcolony.com/sisaket_oic/1186.htm
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
0428/4 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-614063
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-614063
fax มท : -
อีเมล์ : sisaket@dbd.go.th
เว้บไซต์ :www.dbd.go.th
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
0428/4 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-616271
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-611384
fax มท :sisaket@dit.go.th
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.dit.go.th/sisaket
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
95 / 4 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ :045-643091 ,045-611988, 045-612667
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-611988, 045-612667
fax มท : -
อีเมล์ : sisaket.o@mail.go.th
เว้บไซต์ :http://www.sisaket.mnre.go.th
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ
ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :045-612877
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-612877
fax มท : -
อีเมล์ :C.teera@hotmail.com
เว้บไซต์ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ronnakorn Thiratanonta Web Design Copyright www.sisaket.go.th. All Rights Reserved Display 1366 px The Best Looked IE 10 Up Firefox