มีข้อมูลทั้งหมด  411 รายการ
  ดู 00881 ครั้ง ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ || แก้ไข ลบข้อมูล  || donwload ข้อมูล ||upload ข้อมูล (XML) || เพิ่มข้อมูลใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
140 หมู่ 10 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ :045-920106
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ :045-608112
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ
222 หมู่ 6 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา
ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม
หมู่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ :045-687505
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-687505
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ :045-667079
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-667079
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
หมู่ 13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ :045-914227
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-914228
fax มท : -
อีเมล์ : nookoon1.ssk@localict.com
เว้บไซต์ :http://nonkoon.ssk.localict.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ :045-687281
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-687281
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม
หมู่ 1 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ :045-914117
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-914117
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่
หมู่ 3 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ :045-667138-9
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-667138-9
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
หมู่ 4 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-910851
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :www.tumbonku.com
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
หมู่ 6 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-601604
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-601604
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ 12 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-697313
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-697313
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย
80 หมู่ 2 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ
ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-615159
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.abtpoesi.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-601591
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
หมู่ 7 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-615160
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท
หมู่ 1 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-615124
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน
ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ :045-697194
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :045-818091
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :045-6660733
โทรศัพท์ มท.:
โทรสาร : -
fax มท :-
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
หมู่ 1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :045-650800
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :-
องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
หมู่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :045-655110
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-655110
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ :http://www.tambonkoen.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี
หมู่ 12 บ้านสบาย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :045-609047
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ
หมู่ 4 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :045-650833
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-650833
fax มท : -
อีเมล์ :chayada_ting@yahoo.com
เว้บไซต์ :http://www.khoob1.th.gs/
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ :045-659210
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร :045-659210-108
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ :045-614724
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลบก
117 หมู่ 13 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ :086-4681007
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ :045-659188
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง
62 หมู่ 1 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ :045-660702
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-605128
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หมู่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-614736
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :045-605032
โทรศัพท์ มท.: -
โทรสาร : -
fax มท : -
อีเมล์ : -
เว้บไซต์ : -
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12

Ronnakorn Thiratanonta Web Design Copyright www.sisaket.go.th. All Rights Reserved Display 1366 px The Best Looked IE 10 Up Firefox