โรงแรมที่พัก
อำเภอเมืองและต่างอำเภอ (รหัส 045)

โรงแรมเกษสิริ 1102-05 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ โทร. 614006-7, 612578 โทรสาร 612144, 614008 จำนวน 100 ห้อง ราคา 500-1,600 บาท ห้องแอร์
พรหมพิมาน 849/1 ถ.หลักเมือง โทร. 612757, 612677 โทรสาร 612696 จำนวน 190 ห้อง ราคา 280-1,300 บาท ห้องแอร์
ศรีสะเกษโฮเต็ล 3084-5 ถ.ศรีสะเกษ โทร. 611846, 612582 จำนวน 60 ห้อง ราคา 120-300 บาท แอร์/พัดลม
สันติสุข 0373 ถ.ศรีสะเกษ ซ.วัดพระโด (หน้าสถานีรถไฟ) โทร. 612718 จำนวน 39 ห้อง ราคา 100-200 บาท พัดลม
กันทรลักษ์โฮเต็ล ถ.สินประดิษฐ์ อ.กันทรลักษ์
โทร.045-661085
จำนวน 19 ห้อง ราคา150-200 บาท แอร์
ขวัญยืน ถ.วีระเทพ ..โทร.045-661126 จำนวน 32 ห้อง ราคา 150-500 บาท แอร์/พัดลม
ไทยเสริมไทย ถ.ศรีสะเกษ อ.เมือง โทร.045-
611498, 613478
จำนวน 32 ห้อง ราคา 150-200 บาท แอร์/พัดลม
ไอยราโฮเต็ล ถ.อุทุมพรพิสัย-ศรีสะเกษ
อ.เมือง โทร.045-612644
จำนวน 13 ห้อง ราคา 80-300 แอร์/พัดลม
อาพาร์ตเม้นท์กุลวดี-ท่าเรือ
เส้นทางออกไป อ.ยางชุมน้อย
ราคา 290 บาท แอร์
พี.เค.แมนชั่น
โทร.045-612929, 612888
เปิดบริการรายเดือน 1,400-1,600/เดือน
ห้องพักรายวัน ราคา วันละ 100-200 บาท
แอร์/เตียงเดียว/คู่
โรงแรมเอ็ม.เค อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
โทร. 0-4566-1171 , 0-4566-2598 FAX: 0-4566-2598
จำนวน 22 ห้อง
400 บาท/คืน
300 บาท/คืน
250 บาท/คืน

ห้องปรับอากาศ
พัดลมเตียงเดี่ยว
พัดลมเตียงคู่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]