รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  เป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงานด้านรูปลักษณ์ราคาค่อนข้างสูง
กลุ่มผลิตได้หลายรูปแบบ หลากหลายชนิด ฝีมือปราณีต คุณภาพมาตร
ฐานตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุดิบที่ใช้ พลอยทั่วไปที่สั่งมาจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดจันทบุรี


กระบวนการผลิต

1. นำพลอยมาคัดตามขนาดที่ลูกค้าส่งตัวอย่างให้
2. นำพลอยไปเจียระไนตามรูปแบบที่ต้องการ


กระบวนการผลิต
สถานที่จำหน่าย

กลุ่มเจียระไนพลอย เลขที่ 11 บ้านตูม ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ติดต่อ : พัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ โทร : 045-697445


ผลิตภัณฑ์ พลอยสำเร็จรูปกระบวนการผลิต
การใช้/ประโยชน์

ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน
กำไรมือ และเครื่องประดับอื่น


เพชรอัด

เพชรรัสเซีย

ทับทิมหรือพลอยแดง

ไพรินสีน้ำเงิน

โมรา

โดโลไรด์

โกเมนร์

อัมติด

พลอยกระจก