คุณเข้ามาลำดับที่ 02629
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ - ชื่อสกุล: นายนุกูล แสงทอง
ตำแหน่ง: ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่: ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์สำนักงาน: 045-611866
เบอร์มือถือ:
โทรสาร: 045-616414

2010 Copyright © เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนาโปรแกรม ®


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ