Tuesday 22 March 2011
 
2011
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด :

07.30 น.- พบปะ พูดคุย ข้อราชการยามเช้า
ณ- จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

08.45 น.- ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำ GPP
ณ- ห้องลำดวนทอง ดี โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมืองฯ

10.00 น.- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบเพื่ออำลา
ณ- ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.ศก.

10.30 น.- ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ณ- ห้องประชุม สนง.แรงงาน จ.ศก.ชั้น 2

13.00 น.- ประธานประชุมโครงการส่งเสริมการผลิต/แปรสภาพ/แปรรูป ข้าวหอมมะลิคุณภาพ
ณ- ห้องประชุมชั้น 1 สนง.เกษตร จ.ศก.

15.30 น.- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"มหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3" (ท้องถิ่นเกมส์)
ณ- สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาศรีสะเกษ

18.00 น.- ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ณ- ด้านหลังอาคารศาลจ.ศก.

19.30 น.- ร่วมงานเลี้ยง sport night
ณ- สนามกอล์ฟสถาบันพลศึกษาศรีสะเกษนางสาววนิดา ทวารทอง เป็นผู้ update ข้อมูล
โทร. มท. 38311 TOT 045-612919

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

March
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

7 วันถัดไป
Tuesday - 22
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
Wednesday - 23
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
Thursday - 24
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
Friday - 25
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
Saturday - 26
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
Sunday - 27
Monday - 28
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
กลับวันที่ปัจจุบัน
พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]