ตอบข้อร้องเรียนสายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


มีข้อมูลทั้งหมด   104  รายการ
  แก้ไข/ลบ
ลำดับที่ ตอบร้องเรียนเรื่อง หน่วยงานผู้ตอบ อ่าน ตอบ
00016ความไม่เหมาะสมในงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี2552สำนักงานเลขาฯ ผวจ.ศก. 1875 23
00015ราษฎรร้องเรียนการเล่นการพนันในหมู่บ้านสำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 1318 20
00014ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษช่วยรับซื้อควายตามโครงการไถ่ถอนชีวิตโค-กระบือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 589 1
00013ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษช่วยปรับปรุงถนนสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 749 7
00012การเบิกจ่ายงบประมารณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนฯ(SML)สำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 632 1
00011ความก้าวหน้า โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) สำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 500 0
00010ตอบกระทู้ราษฎรผู้มีความประสงค์ขอทราบรายละเอียดการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 966 0
00009สอบราคาไม่โปร่งใสสำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 725 1
00008เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพสำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 1077 0
00007ชาวน้ำเกลี้ยงสำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 621 0
00006การเล่นการพนันในหมู่บ้านสำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 667 0
00005ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 583 1
00004การดำเนินงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่ล่าช้าสำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 747 4
00003การพนัน(หวยหุ้น)สำนักงานเลขาฯผวจ.ศก. 625 0
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 [7]

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

© 2007 พัฒนาโปรแกรมโดย นายรณกร ถิรตานนท์ ®