บริการออนไลน์
ตรวจผลสลากกินแบ่ง
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท
ค้นรหัสไปรษณีย์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์ ในต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
สมุดหน้าเหลือง
ถามยอดค้าง AIS (900,GSM)
ถามยอดค้าง DTAC
ตารางการเดินทาง
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล์
เช็คเที่ยวบิน
ตารางเดินรถ บขส.
แผนที่กรุงเทพ
สภาพจราจรจากสจร.
ข่าวจราจร สวพ.91
พยากรณ์อากาศ
ความรู้ด้านต่าง ๆ
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.ทะเบียนราษฎร์
สนง.ตํารวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับบุคคลครอบครับและบ้านอยู่อาศัย
ครอบครัว
บุคคล
ปลูกสร้างบ้านอาคาร
ขอใช้ไฟฟ้า
ขอใช้น้ำประปา
บริการเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ขอโฉนดและหนังสือแสดงสิทธิ
จดทะเบียนทำนิติกรรมที่ดิน
มอบอำนาจจดทะเบียนที่ดินฯ
ความรู้ด้านต่าง ๆ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
สำนักงานประกันสังคม
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บริการออนไลน
ตรวจสอบทะเบียนสมรส
ตรวจสอบทะเบียนหย่าตนเอง
ตรวจสอบทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน
บริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
การจดทะเบียนอาคารชุด
การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
บริการธุรกิจอื่นๆ
ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม และ
ใช้สถาน ที่แสดง
ขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้า
และประปา
ขออนุญาตเก็บรักษา บรรจุ ขนส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเลียมเหลว
ตามระเบียบกรมโยธาธิการ พ.ศ.2538
ขออนุญาตเก็บรักษา บรรจุ ขนส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเลียมเหลว
ตามระเบียบกรมโยธาธิการ พ.ศ.2540
เรื่องโรงแรม
แบบการขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงแรม
กิจการดูดทราย
แบบการขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ดูดทราย

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]